Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Svärtesjön, 636757 130070 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-12-03 Stoppdatum 2001-12-03
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 4584
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: