Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Svärtesjön, 636757 130070 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-12-11 Stoppdatum 2004-12-11
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 4963
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: