Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Svärtesjön, 636757 130070 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-25 Stoppdatum 2007-09-25
Mängd (ton): 5,83 Kostnad totalt: 5972
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: