Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÅ.14, 13VÅTM101000Senn14 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-28 Stoppdatum 1999-09-02
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 2867
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: