Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÅ.14, 13VÅTM101000Senn14 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-04 Stoppdatum 2001-09-04
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 3368
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: