Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÅ.14, 13VÅTM101000Senn14 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-30 Stoppdatum 2003-08-30
Mängd (ton): 5,22 Kostnad totalt: 4755
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: