Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÅ.17, 13VÅTM101000Senn17 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-04 Stoppdatum 2001-09-04
Mängd (ton): 11,83 Kostnad totalt: 10115
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: