Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÅ.17, 13VÅTM101000Senn17 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-12-07 Stoppdatum 2005-12-07
Mängd (ton): 11,99 Kostnad totalt: 12266
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: