Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÅ.17, 13VÅTM101000Senn17 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-01-31 Stoppdatum 2005-01-31
Mängd (ton): 16,45 Kostnad totalt: 14886
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: