Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÅ.17, 13VÅTM101000Senn17 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-02-07 Stoppdatum 2010-02-07
Mängd (ton): 4,93 Kostnad totalt: 7138
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: