Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gåsegöl, 098482 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-08 Stoppdatum 2002-11-08
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,3
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: