Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skogsgölen, 098757 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-24 Stoppdatum 2004-10-24
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: