Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hästasjön, 670074 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-06 Stoppdatum 2004-11-06
Mängd (ton): 3,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: