Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLEVATTNET, 639850152617 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-01-19 Stoppdatum 2009-01-19
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 2364
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: