Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hermanssjö, 074152 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-20 Stoppdatum 2003-09-20
Mängd (ton): 10,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: