Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-12-16 Stoppdatum 2003-12-16
Mängd (ton): 10,60 Kostnad totalt: 9074
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,7
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: