Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-14 Stoppdatum 2004-11-14
Mängd (ton): 10,95 Kostnad totalt: 9658
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,6
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: