Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-11-19 Stoppdatum 2005-11-19
Mängd (ton): 10,90 Kostnad totalt: 24721
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 42,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: