Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-01-17 Stoppdatum 2009-01-17
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 2364
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: