Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-03-17 Stoppdatum 2010-03-17
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 5822
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: