Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ystebosjön, 098035 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-02-18 Stoppdatum 2009-02-18
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: