Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Grässjön, 098825 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-02-18 Stoppdatum 2009-02-18
Mängd (ton): 8,03 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: