Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sävsjön, 098551 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-04-16 Stoppdatum 2009-04-16
Mängd (ton): 10,16 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: