Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRNGÖL, 639084153664 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-01-19 Stoppdatum 2009-01-19
Mängd (ton): 1,10 Kostnad totalt: 1368
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: