Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA JÄRNSJÖN, 636684151234 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-12-16 Stoppdatum 2003-12-16
Mängd (ton): 4,10 Kostnad totalt: 3665
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,7
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: