Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA JÄRNSJÖN, 636684151234 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-17 Stoppdatum 2004-11-17
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 3624
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,6
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: