Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA JÄRNSJÖN, 636684151234 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-11-20 Stoppdatum 2005-11-20
Mängd (ton): 3,90 Kostnad totalt: 4056
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: