Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LYSGÖL, 637066151254 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-07 Stoppdatum 1999-09-07
Mängd (ton): 9,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: