Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LYSGÖL, 637066151254 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-02 Stoppdatum 2001-10-02
Mängd (ton): 6,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: