Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LYSGÖL, 637066151254 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-11-20 Stoppdatum 2005-11-20
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 6240
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: