Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LYSGÖL, 637066151254 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-01-20 Stoppdatum 2009-01-20
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 2329
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: