Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Passlemålagölen, 074080 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-04-17 Stoppdatum 2009-04-17
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: