Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 16SJÖKÄRRET, 0861GOKHU011VM Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-12 Stoppdatum 2010-12-12
Mängd (ton): 6,65 Kostnad totalt: 9630
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: