Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 16GÖKHULTESJÖN V, 0861GOKHU012VM Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-12 Stoppdatum 2010-12-12
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1429
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: