Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 16GRÄSGÖLEBÄCKEN, 0861STENS002VM Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-01-26 Stoppdatum 2009-01-26
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 5620
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: