Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 16HÖGHÄLLSBERGET O, 0861STENS008VM Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-01-26 Stoppdatum 2009-01-26
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4215
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: