Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FÄRGEGÖL, 634549148850 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-06 Stoppdatum 2010-12-06
Mängd (ton): 2,03 Kostnad totalt: 2714
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: