Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HJORTESJÖN, 635388148457 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-28 Stoppdatum 2009-10-28
Mängd (ton): 40,59 Kostnad totalt: 32032
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: