Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NOTGÖLARNA, 636779149766 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-01-23 Stoppdatum 2009-01-23
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1226
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: