Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Borlången, 101109 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-26 Stoppdatum 2009-08-26
Mängd (ton): 19,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: