Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖSJÖN, 637261149321 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-25 Stoppdatum 2010-10-25
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 13091
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: