Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKRIKSJÖN, 637405149367 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-04 Stoppdatum 2010-12-04
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 8012
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: