Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hornabergsgöl, 101008 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-27 Stoppdatum 2009-08-27
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: