Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGELSJÖN, 637078149070 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-12-15 Stoppdatum 2009-12-15
Mängd (ton): 16,86 Kostnad totalt: 21674
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: