Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 20SÖREGÖL 16, 0861NORRG016VM Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-11 Stoppdatum 2010-12-11
Mängd (ton): 8,97 Kostnad totalt: 13001
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: