Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kallasjön, 098061 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-30 Stoppdatum 2009-08-30
Mängd (ton): 3,87 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: