Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVÄNESJÖ, 632749150754 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-13 Stoppdatum 2010-12-13
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2552
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: