Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: URASJÖ, 633395148736 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-04-07 Stoppdatum 2009-04-07
Mängd (ton): 85,00 Kostnad totalt: 65761
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: