Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: URASJÖ, 633395148736 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-23 Stoppdatum 2010-10-23
Mängd (ton): 85,77 Kostnad totalt: 79125
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: