Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hälleberga kdos, KD5014 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-01-01 Stoppdatum 2010-12-31
Mängd (ton): 146,40 Kostnad totalt: 118997
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: